Jan Eleazar Kittel - "Již za jeho života někteří lidé věřili, že podepsal výhodnou smlouvu s ďáblem."

22. 01. 2018 | Novinky
Jan Eleazar Kittel -

Doktor Kittel, jehož lékařská činnost byla často charakterizována slovy „Když už ti ani Kittel nepomůže, je konec…", byl nesporně znamenitým lékařem, i když neměl medicínský diplom. Původně sklářská rodina Kittelů v Šumburku proslula i uměním léčitelským. Josef Kittel zdědil po svém dědečkovi Kasparovi Kittelovi mnohé léčitelské knihy, sám se velice vzdělával, získal nakonec i hodnost chirurga (ranhojiče) a neustále byl v kontaktu s mnohými pražskými lékaři. Josef Kittel má v jednom matričním zápise u jména uvedeno „d. Med. Chirurgie“, z čehož plyne, že se zřejmě podrobil zkouškám před krajským grémiem v Mladé Boleslavi..... 

Více o doktoru Kittelovi v článku: Znamenití lékaři v českých zemích.