Veřejná sbírka Zachraňme Svaté schody

Cílem sbírek je snaha získat peníze na pokračující opravy a rozvoj Kittelovska. Výtěžek sbírky se využívá na opravy nemovitostí v areálu, archeologické vykopávky v oblasti Kittelovska, ochranu a obnovu přírody a zeleně na Kittelovsku, rozšíření naučné stezky a překlady dobových materiálů vztahujících se ke Kittelovsku.

První veřejná sbírka na záchranu Kittelovska probíhala již v letech 2007 až 2011. Za toto období se podařilo vybrat 63.025,- Kč. Pětina sumy byla využita na vybudování naučné stezky Kittelovsko a zbylá část na rekonstrukci a obnovu sochy sv. Josefa, která byla z areálu odcizena.

Druhá večejná sbírka proběhla v letech 2012 až 2015. Celkem se vybralo 38.697,- Kč. Necelá pětina sumy byla použita na rekonstrukci hlavního oltáře kostela sv. Josefa na Krásné. Další část peněz byla použita rozbor vody dvou Kittelovských pramenů (studánka sv. Josefa a studna mezi Kittelovým domem a Kittelovým muzeem). Zbylá část byla použita na obnovu a aktualizaci naučné stezky na Kittelovsku.

Aktuálně probíhá sbírka na záchranu Svatých schodů v kostele sv. Josefa. Tento unikát najdeme pouze v pěti kostelích v celé České republice. Pod těmito schody jsou uloženy ostatky svatých dopravených z Říma v roce 1762. Jsou však ve špatném stavu a vyžadují nákladnou rekonstrukci naceněnou na více jak 1 000 000,- Kč. Více informací najdete zde.

Všem, kteří přispěli, mockrát děkujeme!