Nová potištěná víčka

09. 02. 2016 | Novinky
Nová potištěná víčka

Máme nová potištěná víčka. Kromě loga Kitl na nich najdete i havrana, který je mimo jiné symbolem Kittelova muzea na Krásné.
S havranem souvisí pověst "Pekelná zaříkadla", v níž se traduje, že když Kittel jednou zanechal své děti doma samotné, vydav se do Prahy za léčením, ratolesti si pročítaly knihu zaříkadel, čímž přivolávaly havrany jako okřídlené malé ďáblíky. Kittel tušil, že doma není něco v pořádku, a proto ihned přiletěl na plášti zpět. Když viděl, co se děje, vytrhl dětem knihu z ruky. Jak začal číst zaříkadla pozpátku, havrani postupně vylétli všichni pryč, a tak doktor zachránil své děti.