Veřejná sbírka Zachraňme Kittelovsko

Cílem sbírek je snaha získat peníze na pokračující opravy a rozvoj Kittelovska. Výtěžek sbírky se využívá na opravy nemovitostí v areálu, archeologické vykopávky v oblasti Kittelovska, ochranu a obnovu přírody a zeleně na Kittelovsku, rozšíření naučné stezky a překlady dobových materiálů vztahujících se ke Kittelovsku.

První veřejná sbírka na záchranu Kittelovska probíhala již v letech 2007 až 2011. Za toto období se podařilo vybrat 63.025,- Kč. Pětina sumy byla využita na vybudování naučné stezky Kittelovsko a zbylá část na rekonstrukci a obnovu sochy sv. Josefa, která byla z areálu odcizena.

Druhá večejná sbírka proběhla v letech 2012 až 2015. Celkem se vybralo 38.697,- Kč. Necelá pětina sumy byla použita na rekonstrukci hlavního oltáře kostela sv. Josefa na Krásné. Další část peněz byla použita rozbor vody dvou Kittelovských pramenů (studánka sv. Josefa a studna mezi Kittelovým domem a Kittelovým muzeem). Zbylá část byla použita na obnovu a aktualizaci naučné stezky na Kittelovsku.

Všem, kteří přispěli, mockrát děkujeme!